Thánh Thất Cao Đài Chơn Lý

THÁNH THẤT BA DINH

Địa chỉ: ấp Bình Khánh 2, xã Mỹ Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, Việt Nam
Số tài khoản: 071 017 557 497
Tên chủ tài khoản: PHAN THÀNH QUÍ
Ngân hàng: Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín
phòng giao dịch Phú Hoà, An Giang

BAN QUẢN LÝ TÀI KHOẢN

PHAN THÀNH QUÍ

Điện thoại: 0937.335.676

NGUYỄN VĂN CHỜ

Điện thoại: 039.641.33.74

LÊ HOÀNG SĨ

Điện thoại: 037.282.01.69

PHAN THÀNH TRÍ

Điện thoại: 035.897.45.83

HÌNH ẢNH THI CÔNG